31 konců/31 začátků

Ročník AFO 2012
Režie Rafani
Český název 31 konců/31 začátků
Anglický název 31 Endings/31 Beginnings
Rok výroby 2011
Délka filmu 84 min.
Webové stránky rafani.blogspot.com
Scénář Rafani
Kamera Darko Stulić, David Landa, Jan Martinec, Pavel Kučera
Hudba Aranos
Rok 1921 bol míľnikom pre vznik novej odrody dokumentárneho filmu, žánru nazvaného „mestská symfónia“. Prvým reprezentantom populárnych „filmov o meste“ bol Manhatta (1921). Mestská symfónia by sa dala definovať ako filmová báseň oslavujúca mesto, čomu zodpovedala aj forma spracovania. O niečo podobné sa snaží aj český film 31 konců/31 začátků natočený umeleckou skupinou Rafani, ktorá pracuje ako kolektívny autor. Ak sa Manhatta snažil o zachytenie mesta ako celku plného budov a ľudí, tak jeho český súputnik rozkladá a odkrýva jednotlivé umelecké a iné alternatívne (rozumej v umení či inde v kultúre pôsobiace) existencie. Bez titulkov oboznamujúcich diváka s menami respondentov, predkladá filozofické úvahy, politické postoje či konštatovania o vývoji pražskej umeleckej sféry. Fragmentárna forma a s ňou spojená číselná symbolika, ktorú Rafani zvolili, vystihuje rôznorodosť a množstvo ponúkaných názorov týchto menšín, zároveň tým kontrastuje s jednoliatosťou väčšiny. Nonkonformnosť, s ktorou reflektujú transformácie pražskej enklávy, názorová pluralita a tomu zodpovedajúca naratívna interesantnosť robia z tohto filmu neobyčajný undergroundovo-intelektuálny zážitok.