Lidský robot

Ročník AFO 2017
Režie Rob van Hattum
Český název Lidský robot
Anglický název The Human Robot
Rok výroby 2015
Délka filmu 49 min.
Kamera Pierre Rezus
V japonské kultuře zaujímají roboti významné místo. Inspirace pro jejich výrobu ostatně pochází ze starých asijských tradic. Láska Japonců k novým technologiím není viditelná pouze v rámci aktivní interakce s nimi – narůstající „polidšťování“ robotů je důsledkem zájmu japonských inženýrů implementovat do jejich systémů lidské chování a osobnosti. Jak vysvětluje profesor Hiroshi Ishiguro, androida s totožnou podobou si vytvořil i kvůli zdokonalení své vlastní povahy. V dokumentu figurují jen androidi s autonomními systémy, které jim umožňují reagovat na řadu podnětů a žít v bezprostřední blízkosti lidí. Je ale soužití robota s člověkem vůbec možné? Filozofické řešení nabízí profesor Daniel Dennett zabývající se dopadem umělé inteligence na naši společnost. Obává se jedné lidské vlastnosti, která může věci razantně komplikovat i v případě umělé inteligence – soupeření s vlastním druhem.