PechaKucha - mladí vědci na UP

Ročník AFO 2017
Český název PechaKucha - mladí vědci na UP
Anglický název PechaKucha - Young Scientists of UP
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
Audiovizuální online kurz české historie, interakce léčiv v těle a jejich vliv na orgány člověka, řešení problémů deformit nohou, léčba předčasné formy Parkinsonovy choroby, výstava olomouckých konceptualistů, terapie vážných plicních onemocnění, distribuce hormonů v rostlinných pletivech nebo využití 3D struktur nanočástic ve farmaceutickém průmyslu. To jsou vybrané příklady z deseti studentských projektů, které v rámci své druhé výzvy podpořil Nadační fond Univerzity Palackého. Jeho posláním je kromě podpory excelentních mezinárodních projektů z oblasti juniorské vědy a umění s významným přínosem pro společnost také podpora prezentačních a popularizačních dovedností stu- dentů. V rámci sekce tak mají tito studenti příležitost představit návštěvníkům své projekty, a to v divácky atraktivním formátu PechaKucha. Studenti tak na ploše 6 minut a 40 sekund vysvětlí obsah jednotlivých projektů s ohledem na jejich přínos pro obor, mateřskou alma mater a celou společnost.