Jitka Čejková: Kapičky jako tekutí roboti

Ročník AFO 2017
Český název Jitka Čejková: Kapičky jako tekutí roboti
Anglický název Jitka Čejková: Droplets as Liquid Robots
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
Slovo robot bylo poprvé použito v roce 1921 v české divadelní hře R.U.R. – Rossumovi univerzální roboti. V této hře nejsou roboty řinčící kovové stroje plné ozubených koleček, ale bytosti podobné lidem vytvořené z měkkých látek, které nepotřebují k ovládání elektřinu ani počítačové systémy. Jsou naopak plné koloidních látek a fungují pouze na základě chemických procesů. Karel Čapek, autor této hry, popisuje roboty jako vytvořené z protoplazmy, což je substantivní esence živé hmoty („chrchel jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral“). Takto můžeme považovat kapku založenou na bázi chemických principů a aktivovanou pomocí dynamiky tekutin za ztělesnění robotiky, která je více v souladu s Čapkovou původní myšlenkou. V této přednášce o umělém životě vám představím kapku jako živou měkkou hmotu. Budu se snažit vám dokázat, že můžeme kapky považovat za kapalné roboty, kteří mají některé vlastnosti živých systémů. Zejména budu mluvit o jejich vlastnostech podobných životu a chování, jako je například samovolný pohyb.