Vítězslav Lukáš: Robotika. Současnost a budoucnost

Ročník AFO 2017
Český název Vítězslav Lukáš: Robotika. Současnost a budoucnost
Anglický název Vítězslav Lukáš: Robotics. Present and Future
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Různé typy robotů jsou stále běžnější součástí každodenního života, od dronů a robotů obstarávajících osobní služby až po zdravotnické roboty a automaticky naváděná vozidla. V průmys- lové automatizaci, na niž se ABB zaměřuje, vliv nových technologií zdaleka přesahuje sféru robotů. Patří k nim i inteligentnější automatizační systémy a nové způsoby výroby, které jsou součástí 4. průmyslové revoluce. V rámci nových trendů bude pozornost věnovaná digitalizaci a spolupráci. Možnost bezpečné spolupráce lidí a robotů těsně vedle sebe otevře cestu mnoha novým aplikacím, které poskytují výrobcům maximální flexibilitu k růstu. Digitalizace zase přináší možnost využívání připojení a vyššího výpočetního výkonu k užívání informací z celého závodu za účelem zvýšení efektivity a spolehlivosti. To obnáší potřebu vyšší bezpečnosti a efektivity od instalace a uvedení do provozu až po provoz a údržbu automatizačních systémů.