Jan Engles: Ochrana odrůd našich předků

Ročník AFO 2017
Český název Jan Engles: Ochrana odrůd našich předků
Anglický název Jan Engles: Consevation of our Ancestors Crops
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Diverzita je důležitým předpokladem pro to, aby se naše plodiny mohly vyvíjet a přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám (změna klimatu!). Umožňuje nám také šlechtit nové odrůdy, které budou mít takové vlastnosti, jaké spotřebitelé vyžadují. O mnoho tradičních plodin jsme již v minulém století bohužel přišli. Další plodiny a odrůdy, které naši předkové pěstovali, můžeme na polích dnes stále najít. I těm však akutně hrozí vyhubení a dosud pouze malá část z nich byla uložena v genových bankách. Proto je nesmírně důležité, abychom tento materiál, který jsme zdědili po svých předcích, uchovávali více systematicky a zachovali tak biodiverzitu pro budoucí použití. Stručně vám představím, odkud naše plodiny pocházejí, kolik druhů dnes na světě existuje, co a jak je ohrožuje a jak mohou být zachovány, abychom mohli i v budoucnu uspokojit své potřeby. Potravinová bezpečnost a trvale udržitelná produkce jsou dva hlavní důvody, proč bychom se měli podílet na uchování našeho genetického materiálu, abychom z něj mohli všichni společně těžit!