N. Steiger, M. Muilwijk: Jak tání ledu mění svět?

Ročník AFO 2017
Český název N. Steiger, M. Muilwijk: Jak tání ledu mění svět?
Anglický název N. Steiger, M. Muilwijk: How does melting ice change the world?
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Globální klimatický systém se otepluje. Podle Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) se v každé z posledních tří dekád povrch Země postupně otepluje více než v jakékoli předcházející dekádě od roku 1850. Smršťující se kryosféra, zahrnující arktický mořský led, ledovce a ledové příkrovy, je jednou z nejvíce viditelných známek oteplování. Tyto změny souvisejí s problémy, kterým jako lidstvo čelíme. Mezi ně se řadí například zvýšené hladiny moří a častější výskyt extrémního počasí. Norská vědkyně zabývající se danou problematikou popíše současný stav globálního klimatického systému a zaměří se na nedávno pozorované snížení objemu mořského ledového pokryvu a ledu v důsledku lidské činnosti. Tyto změny mohou ovlivnit naši společnosti. Jak velký je náš problém a budeme schopni se s ním v budoucnu vypořádat? Odpovědi přinášíme v této jedinečné přednášce.