CinEd - Ukázkový seminář pro pedagogy

Ročník AFO 2017
Český název CinEd - Ukázkový seminář pro pedagogy
Anglický název CinEd - Example Seminar For Teachers
Rok výroby 2017
Délka filmu 190 min.
Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6–19 let. CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech, nebo v dalších kulturních institucích. Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v Cinémathèque française. Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály a série školení pro pedagogy a kulturní pracovníky. AČFK ve spolupráci s AFO pořádá ukázkový seminář CinEd pro pedagogy a další zájemce. Představena bude nabídka filmů CinEd pro školy i kina, metodika filmové výchovy CinEd, projekce filmu Bláznivý Petříček (r. Jean-Luc Godard, 1965), základ filmové analýzy pro školní mládež, interkulturní odkazy, možnosti interpretace. Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu kinematografie, Ministerstva kultury České republiky a Kreativní Evropy.