Radomír Eliáš: Industry 4.0

Ročník AFO 2017
Český název Radomír Eliáš: Industry 4.0
Anglický název Radomír Eliáš: Industry 4.0
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
Jednou ze součástí Industry 4.0 je ARIVR je rozšířená a virtuální realita a HMI (Human Machine Interface), prvky, kterým se naše společnost věnuje napříč průmyslem. Rozšířená a virtuální realita umožňuje v rámci průmyslu zlepšit ergonomii práce. Každá z těchto technologií usnadňuje práci v jiném segmentu. Společnost AREC Future se primárně věnuje rozšířené realitě, která má využití ve skladovém hospodářství, kde náš interní výzkum ukázal možnost zrychlení procesů a odstranění degenerativních faktorů u pracovníků, což v konečném důsledku vede i k finančním úsporám. Možnosti rozšířené reality jsou dále využitelné přímo ve výrobě, zaškolení nových pracovníků a specializovaných servisních profesí. Využívá se i v oborech jako je zdravotnictví, školství, stavební developing a armáda. Novodobá HMI jsou  bezdotyková a v kombinaci právě s rozšířenou realitou umožňují kvantitativní zlepšení pracovních podmínek. Nutnou podmínkou je digitalizace zdrojových materiálů a změna  legislativy.