A. Godinho: Cena za přínos popularizaci vědy - CERN

Ročník AFO 2017
Český název A. Godinho: Cena za přínos popularizaci vědy - CERN
Anglický název A. Godinho: Award for Outstanding Contribution to the Popularization of Science - CERN
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Letošní cenu za výjimečný přínos v popularizaci vědy v katego- rii instituce získává CERN – Evropská organizace pro jaderný výzkum. CERN vznikl v roce 1954 a byl jedním z prvních společných podniků v rámci Evropy. Patří k nejúspěšnějším podnikům symbolizujícím evropskou integraci. CERN je však nejen fascinujícím podnikem Evropy, ale celého vědeckého světa. CERN je důkazem, že když se lidé spojí se společným záměrem a touhou objevovat tajemství vesmíru, jsou schopni téměř nepředstavitelného. CERN pro nás na Academia Film Olomouc ztělesňuje esenci vědy a fakt, že věda je fenomén, který má potenciál lidstvo propojovat a pravděpodobně ho i zachránit před ním samým. Cenu ovšem CERN nezískává „pouze“ za experiment LHC, který je největším a nejsložitějším vědeckým experimentem v dějinách lidstva (a to jak z pohledu vědy, tak techniky), ale především za svůj inovátorský přístup k popularizaci a komunikaci vědy. Ten je všem institucím včetně AFO velkým vzorem. CERN byl jednou z prvních institucí, která vytvořila oddělení komunikace a vzdělávání, a také začal pořádat filmový festival CineGlobe. Vědecké experimenty v CERN jsou jedny z mála, které po dlouhé době od projektu Apollo dokážou přitáhnout k zájmu o vědu téměř všechny vrstvy společnosti a obsazují pravidelně i mainstreamová média. To vše i díky velmi otevřenému způsobu komunikace a zavádění například nových médií a komunikačních kanálů. Máme velkou radost a je nám ctí, že cenu převezme ředitelka centra komunikace a vzdělávání CERN Dr. Ana Godinho, která návštěvníkům AFO představí vůdčí roli této instituce v popularizaci vědy a vzdělávání, ale také přiblíží práci a fungování CERNu jako celku.