Akademické páry: Dvoukariérní partnerství ve vědě, výzkumu a vysokých školách

Ročník AFO 2017
Český název Akademické páry: Dvoukariérní partnerství ve vědě, výzkumu a vysokých školách
Anglický název Academic couples: dual-career partnerships in science, research and universities
Rok výroby 2017
Délka filmu 6 min.
V rámci projektu Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. byly mezi lety 2009 a 2010 provedeny rozhovory s patnácti páry, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory byly nejprve uveřejněny na webových stránkách projektu a nyní jsou publikovány v knize Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách. Od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny. Výpovědi lidí z různého prostředí vědy a výzkumu umožňují nahlédnout z mnoha perspektiv na problematiku ustavování kariérních drah ve vědě, roli rodičovství a hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem ve vědecké profesi.