Tabula rasa

Ročník AFO 2012
Režie Boris Hars-Tschachotin
Český název Tabula rasa
Anglický název Blank
Rok výroby 2011
Délka filmu 7 min.
Webové stránky www.liquid-blues-production.com
Scénář Boris Hars-Tschachotin
Kamera Jörg Johow
Jednoduchý experiment prováděný s bílou myší v přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách slouží k ověřování účinnosti preparátů pro léčbu Alzheimerovy choroby. Myš nakažená touto nemocí nedokáže po vpuštění do kruhové nádoby s vodou najít malou podvodní plošinu, a to ani při neustálém opakování experimentu. Točí se v kruzích, protože její paměť není schopná zapamatovat si polohu plošinky. Myš léčená substancemi sloužícími k zlepšení lidské paměti a potlačujícími projevy této nemoci nachází cestu k plošince snáze a rychleji. Tento experimentální snímek vizuálně staví nejen na převaze bílé barvy myši a nádoby, ale také na kruhovém tvaru nádržky, jež přenáší do obrazu jako rám samotného filmu. Je minimalistickým, přesto i na malé časové ploše obsahově působivým zachycením behaviorálního testu, zároveň i prostředkem aktivujícím divákovo uvědomění si fungování vlastní paměti. Jednoduchá žádost, aby divák nemyslel na bílého medvěda, položená na začátku snímku, vyvolá u zdravého diváka přesný opak – okamžitě začne myslet na bílého medvěda. Mysl jedince ve finálním stádiu choroby však není tohoto jednoduchého úkonu vůbec schopna – jeho paměť pomalu mizí, až zůstává dokonale prázdná.