Cukr a bič

Ročník AFO 2012
Režie Georgina Leslie
Český název Cukr a bič
Anglický název Carrot or Stick? A Horizon Guide To Raising Kids
Rok výroby 2011
Délka filmu 60 min.
Webové stránky www.bbc.co.uk/programmes/b0135mty
Jednou z tužeb rodičů je zajistit svému potomkovi co nejlepší výchovu. Jaká výchova je ale dobrá a správná? A jak ji rodiče poznají? Společensko-popularizační pořad Horizon už padesát let sleduje proměny v britské společnosti a v epizodě Cukr a bič mapuje změny přístupu k výchově dětí ve Spojeném království. Implicitně tak naznačuje, že jediná správná metoda neexistuje, nýbrž existují jen takové, které jsou v určité době preferované, nebo upozaďované. První poválečná generace dětí ve Spojeném království byla s ohledem na válečnou zkušenost svých rodičů vychovávána podle přísných zásad viktoriánské morálky. Přesvědčení, že projevení lásky může dítěti uškodit a rozmazlit ho, se začalo proměňovat až s nástupem 60. let. V letech 70. se prosadil koncept citově senzitivní matky, jejíž náležitě projevená láska zvedá dítěti sebedůvěru a utvrzuje v něm pocit bezpečí a pohody. Na druhou stranu se ale také objevily teorie přímo obviňující příliš citově angažované matky ze zapříčinění autismu či různých psychických poruch u dětí. Cukr a bič tak skrze archivní záběry, výzkumný materiál a odborný komentář podotýká, že žádná jediná správná výchovná metoda vlastně neexistuje. Nebo že by se pletl?