Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 - 1918

Ročník AFO 2014
Český název Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 - 1918
Anglický název Czechoslovak Volunteers In The World War 1914-1918
Rok výroby 1934
Délka filmu 44 min.
Letos uplyne 100 let od začátku 1. světové války. K této příležitosti byly zpřístupněny zdigitalizované filmové materiály ilustrující život vojáků. Českoslovenští legionáři se vyznamenali na mnoha bojištích. Svou odvahu prokázali v bitvě u Zborova v Rusku nebo na Piavě v Itálii. Jejich hrdinství a všednímu životu na frontě je věnován střihový dokument z roku 1934. Zobrazuje celý konflikt od jeho vypuknutí, včetně sarajevského atentátu, a další klíčové události první velké války v Evropě ve 20. století.