Cesty vědy v České televizi: Archiv

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Cesty vědy v České televizi 1
Český název Cesty vědy v České televizi: Archiv
Anglický název Paths of Science in Czech Television: Archive
V rámci sekce věnované oslavě šedesátiletého výročí od založení České televize budou moci diváci zhlédnout dva bloky představující historickou i současnou dokumentární tvorbu ČT. Historický blok se skládá z pěti zhruba dvacetiminutových naučných dokumentů především z tvorby 80. a 90. let a šesti tříminutových instruktážních videí, která byla charakteristická především pro druhou polovinu 80. let. Diváci mohou zhlédnout dokument o včelařství Včely a lidé nebo Vesmír se rozpíná o významných událostech 20. století v astronomii. Z oblasti umělecké tvorby se můžete těšit na snímek Na každém kroku design o umění pronikajícím do technických oborů a naopak. Kromě tvorby ČT nabídne blok i strhující dokument o mravencích faraónech, kteří žijí na sídlištích, vyrobený pro ČT Krátkým filmem Praha nebo groteskní dokument o cestě k socialismu Národ sobě z dílny FAMU. Instruktážní videa byla vybrána z cyklu Terminus technicus, který se vždy zaměřil na moderní technický termín, jenž je v dnešní době již součástí běžné lidské praxe. Podívejme se v trochu odlehčené atmosféře na to, jak byly pojmy jako umělá inteligence nebo myš prezentovány dobovému publiku.