Cesty vědy v České televizi (Industry)

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Cesty vědy v České televizi (Industry)
Český název Cesty vědy v České televizi (Industry)
Anglický název The Paths of Science in Czech Television (Industry)
Délka filmu 75 min.
Česká televize nabídne hostům industry fóra prezentaci podpory vědecko - populárních a vzdělávacích pořadů v několika tematických oknech. Na úvod se zaměříme na vzdělávání v Československé a posléze České televizi v 90. letech s ohledem na tehdejší organizační strukturu, financování, nebo nejzdařilejší programové tituly. Dalším tématem pak budou vzdělávací pořady po roce 2000 a existence samostatného Centra vzdělávacích pořadů 2008 – 2010. S blížícím se startem vysílání nového programového okruhu ČT:D nabídneme důležité téma děti v mediální krajině a jak uchopit vzdělávání pro děti v televizním vysílání. Svůj podíl na prezentaci vědy nese i zpravodajství ČT, a to především prostřednictvím interaktivního pořadu Hyde Park Civilizace – další téma. Závěr workshopu bude patřit Centru převzatých pořadů ČT, které se mimo jiné zaměří na způsob vybírání akvizičních pořadů, volbu témat s ohledem na českého diváka a jeho zpětnou vazbu.