Chemie: Těkavá historie - 3. Síla prvků

Ročník AFO 2011
Režie Jon Stephens
Český název Chemie: Těkavá historie - 3. Síla prvků
Anglický název Chemistry: A Volatile History - 3.The Power of the Elements
Rok výroby 2010
Délka filmu 60 min.
Webové stránky http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qjnqc
Kamera Graham Smith
Hudba Ty Unwin, Antony Meering
V závěrečné epizodě seriálu věnovaném historii objevů v oblasti chemie nám opět bude dělat průvodce profesor Jim Al-Khalili. Nahlédneme do historie boje chemiků s přírodou, boje plného vítězství i zdánlivě slepých uliček vedoucích k objevům, které změnily nejen oblast vědy, ale zasáhly i do běžného života člověka. V počátcích se vědci snažili ovládnout jednotlivé prvky a hledali cesty jak vytvářet nové sloučeniny. Od pokusů vytvořit první syntetickou modrou barvu pro lokomotivy přes pochopení vazeb uhlíku, díky kterým je diamant nejtvrdším nerostem na zemi, až po ovládnutí jaderného štěpení, jež vedlo k vynálezu a později svržení atomové bomby na Hirošimu. Základem bylo objevení atomu, na které navázaly intenzivní snahy, kudy se vydat k cílenému vytváření nových sloučenin. Na výdobytcích jejich práce dnes stojí celá moderní civilizace: slitiny kovů, plasty, syntetické látky. Dnešní vědci se snaží zajít ještě dál. Opustili klasické zkumavky a místo nich pracují na nových prvcích v obrovských a složitých urychlovačích hluboko pod zemí. A výsledky jejich práce jsou už nepostradatelnou součástí našich každodenních životů.