Číst počasí

Ročník AFO 2012
Režie Klára Tasovská
Český název Číst počasí
Anglický název How to Read the Weather
Rok výroby 2011
Délka filmu 26 min.
Scénář Klára Tasovská
Kamera Lukáš Kokeš
Snahy porozumět počasí provází lidstvo od jeho počátků. A ačkoliv na něm v současnosti nejsme zcela existenčně závislí jako naši předci, stále má na nás zásadní vliv. Proto také patří předpovědi počasí k nejsledovanějším zprávám. Uzpůsobujeme mu svoje denní plány, ovlivňuje naši psychiku a je také vděčným námětem konverzace. Klára Tasovská ve svém dokumentu sleduje několik lidí. Počasí vnímají výrazněji než ostatní a stalo se také náplní jejich práce a často i mimopracovního života. Počasí silně působí na naše emoce, v tom je podobné hudbě nebo abstraktnímu umění, a při intenzivním prožívání může v člověku navodit až stavy změněného vědomí. To ilustruje dokument statickými nebo naopak zrychlenými záběry krajiny a proměn počasí ve vypjatých situacích. Dokument se zabývá nejen působením podnebí a přírody na člověka, ale i procesem opačným, tedy otázkou změn klimatu v důsledku činnosti neustále se rozrůstající lidské populace. V těchto případech ale musí klimatologové spolupracovat s ekonomy a vždy vytvořit několik variant zohledňujících růst populace, výši HDP a řadu dalších faktorů.