Město a lidé (1948 - 1986)

Ročník AFO 2016
Český název Město a lidé (1948 - 1986)
Anglický název City and the People (1948 - 1986)
Rok výroby 1948
Délka filmu 94 min.
Náměstí Budovatelů  | 1948 | Režie: Bohumil Vošahlík    Město a lidé  | 1960 | Režie: Oldřich Kříž Krok do zítřka  | 1961  | Režie: Jiří Jeřábek Byty, byty, byty  | 1962  | Režie: Antonín Navrátil Jižní Město 3  | 1974  | Režie: Zdeněk Forman Sepětí kinematografie a architektury bývá nahlíženo z mnoha perspektiv, nejčastěji pak ve smyslu filmového prostoru a scénografie. Jako moderní médium byl film nicméně též klíčovým prostředkem vyjádření zkušenosti subjektu uprostřed rušného městského prostoru. Město inspirovalo řadu vizuálních esejí, tzv. městských symfonií, jeho non-fikční zachycení však mohlo odrážet i oficiální plánovací politiku. Blok sestavený z českých krátkých dokumentárních filmů druhé poloviny 20. století, připravený ve spolupráci s Národním filmovým archivem, představí způsoby kinematografického mapování moderní městské výstavby v Československu. Právě zaměření na poválečné období tudíž nabídne primárně perspektivu budovatelskou a pohled na vývoj politiky bydlení a rozvoje výstavby i dopravní infrastruktury. Partnerem této projekce je Národní filmový archiv.