Osamu Okamura: Město pro všechny

Ročník AFO 2016
Český název Osamu Okamura: Město pro všechny
Anglický název City for All
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Po 40 letech velmi rigidního centrálního plánování v zemích střední a východní Evropy bylo od územního plánování v 90. letech do značné míry upuštěno ve prospěch volného trhu. Sociální diferenciace vede k dramatickému prostorovému rozdělení společnosti – prostorové segregaci. Rozšiřování sídelní kaše je spojené s konzumací příměstské krajiny; gentrifikace na straně jedné a ghettoizace na straně druhé. Radikalizaci části mladší populace doprovází marginalizace stárnoucího městského obyvatelstva žijícího často pod hranicí chudoby. Přidáme-li nedostatek kvalitního vzdělání, nedostatek politického zájmu a nedůvěru mezi klíčovými městskými aktéry, developery a obyvateli, sedíme na tikající bombě. Přesto existují nově vznikající platformy odborníků, kteří mají o město zájem a jsou aktivní ve veřejném prostoru, v médiích a v poslední době i ve veřejné správě. Zmíněny budou také nedávné transformace některých plánovacích institucí v zájmu hledání nových nástrojů pro rozvoj našich měst.