Kolaps lovců a sběračů v Západní poušti

Ročník AFO 2016
Český název Kolaps lovců a sběračů v Západní poušti
Anglický název Collapse of Hunters and Gatherers in the West Desert
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Přednáška Miroslava Bárty se bude zabývat počátky staroegyptské civilizace tak, jak se dnes jeví na základě nových archeologických objevů v egyptské Západní poušti. Expedice Českého egyptologického ústavu FF UK do oblasti Gilf Kebíru k Jeskyni plavců a Jeskyni šelem, jejichž výzdoba pochází ze 7. a 6. tis. př. Kr., ukázaly, že tyto jeskyně představují významný zdroj informací o genezi pozdější civilizace v údolí Nilu v průběhu 5. a 4. tis. př. Kr. Od roku 2011 vede Bárta archeologické výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK na lokalitě Abúsír a od roku 2013 je jeho ředitelem. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého zákona. Zároveň je garantem oboru společenské vědy v nadačním fondu Neuron.   Partnerem této přednášky je Nadační fond NEURON.