Concrete Stories Site Specific

Ročník AFO 2015
Český název Concrete Stories Site Specific
Anglický název Concrete Stories Site Specific
Rok výroby 2014
Délka filmu 60 min.
Panelové domy zpočátku vítala společnost na Západě i Východě s euforií: ohlašovaly příchod moderní éry bydlení, představovaly symbol sociální rovnosti a pomáhaly řešit bytovou krizi po druhé světové válce. Z fascinující rarity, jejíž výstavbu si turisté chodili fotit, se postupně stal široce rozšířený fenomén. Jeho expanze však nevzbuzovala jen nadšené reakce. Poukazovalo se na ničení historických částí měst nebo na limity samotného materiálu. Film nahlíží na problematiku paneláků z širší perspektivy. Zajímá ho historické i geografické hledisko, vztah minulosti a současnosti, stejně jako různých společensko-politických kontextů. Tato dialektika se odráží v kombinování archivních materiálů (např. reportáží nebo Šostakovičovy operety) s výpověďmi lidí z Francie, Čech a Německa, již jsou se životem v panelových domech spjati. Snímek tak otevírá problém konfrontace individuální identity a normativního rámce, v němž se pohybuje. Promítán bude stylově: na stěnu budovy vysokoškolských kolejí.