Nákaza

Ročník AFO 2013
Český název Nákaza
Anglický název Contagion
Délka filmu 109 min.
Slávny režisér Steven Soderbergh natočil film rozpačitého charakteru, čo sa jednoznačného posolstva týka. Hoci sa väčšina príbehu odohráva v USA, film globálne mapuje svet, ktorým sa začína šíriť nový smrtonostný typ vírusu. Nikto nevie, o aký druh sa jedná (dokonca padne myšlienka o tom, že mohol byť vytvorený ako útočná zbraň). Počet obeti stúpa, rovnako sa hromadí strach, bezvýchodiskovosť a všade prítomná paranoja, ktorej zdrojom nie je už len samotný vírus, ale aj dôsledky ľudského egoizmu. Zakašľanie v dave ľudí je spúšťačom deštrukcie humánnosti. Postavy sú nútené k izolovanosti, zo svojimi blízkymi komunikujú cez bariéry, a to nie len kvôli vlastnému pudu sebazáchovy. Soderbergh používa jednoduché, ale účinné filmové prostriedky. Prevláda čistý strih a statická kamera, ktorá nič výrazne nedramatizuje – dráma sa odohráva vo vnútorných vzťahoch. Nájsť jednoznačné posolstvo Nákazy zrejme nie je možné. Rozpráva o náhodnom spustení ničivej sily, strachu, snahe prežiť, odlúčení alebo o túžbe zachraňovať. Taktiež o vplyve médií alebo o nekompromisnom šírení „niečoho“, čo chceme zastaviť.