Darrin McMahon: Tři revoluce v historii štěstí

Ročník AFO 2017
Český název Darrin McMahon: Tři revoluce v historii štěstí
Anglický název Darrin McMahon: Three Revolutions in the History of Happiness
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Jakou roli hrálo v životě člověka v minulosti štěstí? Byl šťastný život hlavní touhou našich předků, jako je tomu dnes? A jak se tato touha postupem doby proměňovala? Prezentace historika Darrina McMahona z Darthmouth College (USA), autora oceňované knihy Happiness: A History (2006), se pokusí na tyto otázky odpovědět a vztáhnout je na tři zásadní milníky lidské zkušenosti a chápání životní spokojenosti. Přednáška shrne proměny v pojetí štěstí od neolitu po současnost a vyzve k zamyšlení nad tím, co nám historie štěstí může říct o našem životě v současném světě.