Derek Muller: Veritasium - Element pravdy

Ročník AFO 2014
Režie rezie-Derek Muller: Veritasium - Element pravdy
Český název Derek Muller: Veritasium - Element pravdy
Anglický název Derek Muller: Veritasium - Element of Truth
Délka filmu 60 min.
Jak vytvořit film, který efektivně vzdělává o vědeckých tématech, aby jeho diváci opravdu porozuměli danému problému a dokázali nabyté vědomosti uplatnit? Na tyto otázky se pokusí odpovědět Derek Muller, televizní moderátor a tvůrce vědeckého videokanálu Veritasium. V roce 2008 dokončil studium fyziky dizertační prací, ve které se zabýval způsoby, jak koncipovat vzdělávací filmy o fyzice. Shrnuje v ní své poznatky z dotazníkových šetření mezi studenty, ze kterých vzešly pozoruhodné výsledky.