Tomáš Hříbek: Designer babies: Výzvy pro eugeniku v demokratické společnosti

Ročník AFO 2017
Český název Tomáš Hříbek: Designer babies: Výzvy pro eugeniku v demokratické společnosti
Anglický název Tomáš Hříbek: Designer Babies: Challenges for Eugenics in a Democratic Society
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
Co nevidět budou k mání biotechnologie, které umožní manipulaci s lidským genetickým materiálem tak, že výsledkem se stanou vylepšení jedinci se skvělými schopnostmi. Blížící se dostupnost těchto technologií budí obavy veřejnosti i odborníků, kteří považují takový výhled za hrozbu pro svobodu a demokracii, neboť dosud mají všichni občané více méně srovnatelné schopnosti. Kritici se obávají, že biotechnologie budou dostupné jen úzké vrstvě privilegovaných, kteří ze svého potomstva vytvoří nadřazenou kastu, což by znamenalo konec rovnosti. Z toho důvodu by prý podobné technologie měly být zakázány. Dr. Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu AVČR ve své přednášce na podobné námitky odpoví a zastane se jisté formy liberální eugeniky. Některé genetické modifikace by totiž byly prospěšné a měly by být povinné. Biotechnologie a s nimi spojené radikální vylepšení nepředstavují nebezpečí, ale spíše šanci pro upevnění liberálně-demokratického řádu.