Jiří Forejt, Jakub Šiler: Digitální věk a proměny filmového diváctví

Ročník AFO 2018
Český název Jiří Forejt, Jakub Šiler: Digitální věk a proměny filmového diváctví
Anglický název Jiří Forejt, Jakub Šiler: Digital Age and Transitions in Spectatorship
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Není žádným tajemstvím, že dějiny audiovizuální kultury sahají tisíce let před důmyslný vynález bratří Lumièrů – kinematograf. Přesto se jedná o symbolický mezník. S projekčním principem je neodmyslitelně spjat princip sdílené- ho diváctví, který panoval v oblasti filmu celé 20. století. Přestože americký vynálezce T. A. Edison představil svůj kinetoskop několik let před Lumièry, musel od něj upustit, protože se nevyplatil. Jeho aparát reprodukoval film pro oko jediného diváka. Ve 21. století se Edisonův princip „individualizovaného diváctví“ navrací díky mož- nostem online prostoru. Divák internetové televize si vybírá obsah podobně jako divák dávných kinetoskopických salonů. Nastíníme několik inspirativních paralel s poukazem na soudobé trendy v ob- lasti tzv. internetové televize.