Půda!

Ročník AFO 2013
Režie Bill Benenson, Gene Rosow
Český název Půda!
Anglický název Dirt! The Movie
Rok výroby 2009
Délka filmu 80 min.
Webové stránky www.thedirtmovie.org
Kamera Antonio Rossi
Hudba Jorge Corante
Půda je kůží Země, poskytuje nám vše potřebné pro naše přežití. Vznik půdy byl evolučním procesem trvajícím více než čtyři miliardy let. Skýtá domov milionům organismů, je to nejcennější zdroj obživy, chrání nás před živelnými katastrofami, obsahuje nerostné bohatství, hlína jako nástroj umění byla použita pro nástěnné malby v jeskynních. I když si to neuvědomujeme, obklopuje nás prakticky všude a bereme ji jako samozřejmost. V přetechnizovaném světě západní civilizace jsme přestali půdu vnímat jako zdroj našeho života a obživy, ale stala se pro nás spíše pouhou hmotou na botách nebo špínou, které se musíme zbavit, ztratili jsme s ní kontakt a místo revitalizace se ji snažíme podrobit a zničit. Drancování půdy k zisku nerostného bohatství připomíná spíše válku, ve které člověk bude nakonec v pozici poraženého. V dokumentu dostávají slovo nejen odborníci, ale také lidé, jež jsou s půdou spjati celý život a přistupují k ní až s posvátnou úctou. I dnes jsme stále na půdě závislí, ale rozhodli jsme se tuto skutečnost ignorovat, stále se rozšiřující aglomerace, užívání pesticidů, zvětšování zemědělských ploch a neefektivní zemědělství způsobují nevratné změny v půdním systému.