Navzdory handicapu

Ročník AFO 2016
Český název Navzdory handicapu
Anglický název Disability vs. Society
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Když hovoříme o handicapu nebo mentálním či fyzickém postižení, obvykle vnímáme danou skutečnost jako negativní problém. Chápeme je jako překážky „normálního“ spokojeného a produktivního života. Normou je nám fyzicky dokonalé tělo a zdravý duch. Ačkoli se patrně najde jen málokdo, kdo by danou společenskou normu skutečně beze zbytku naplňoval. Debata nazvaná Navzdory handicapu upozorní prostřednictvím moderovaného rozhovoru se členy paralympijského týmu, jak je to vlastně s oním znevýhodněním a zda může nastat i situace, kdy handicap naopak pomůže rozšířit obzory a možnosti. Hostem tohoto bloku je Jan Povýšil, paralympionický plavec a fotograf. Host: Jan Povýšil