Dj Ventolin

Ročník AFO 2011
Český název Dj Ventolin
Syntetizátorové konstrukce z předem vytvořených tracků, původní smyčky a melodické samply oživuje DJ Ventolin (David Doubek, člen projektu Kazety) světelnou show a taneční performance. One man projekt plný roztodivných pohybů, impulsivních hudebních figur a epilepticky blikacích obrazů. Energetická audionálož surfující ve zvukovém vesmíru elektroniky a barevném světě spontánnosti. Jedinečné kaleidoskopické vystoupení vykouzlené z elementárních rytmických podkladů a kreativního portfolia zvuků a pohybů. Synthesizer constructions based on ready-made tracks, original loops and melodic samples, enlivened by a light show and a dance performance; such is the one-man-project of DJ Ventolin (David Doubek, a member of the Kazety project). It is full of bizarre movements, impulsive music and epileptic flashing images. It is an energetic audio load surfing the sound space of electronics and the colour space of spontaneity; a unique kaleidoscopic performance based on an elementary rhythmic base and a creative portfolio of sound and movement.