Mária Virčíková: Dokonalý společník

Ročník AFO 2017
Český název Mária Virčíková: Dokonalý společník
Anglický název Mária Virčíková: The Perfect Companion
Rok výroby 2017
Délka filmu 40 min.
Mária Virčíková (vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve spo- lečnosti MATSUKO), která se dlouhodobě zabývá umělou inteligencí a interakcí člověk–stroj, využívá strojového učení k vyvinutí technologie, která reaguje na lidi a své okolí. Inteligentní společníci společnosti MATSUKO jsou virtuálními roboty s holografickými těly, kteří jsou začlenění do okolního prostředí. Mají schopnost podněty vycítit a reagovat na ně. Diskuze se bude zabývat tématem interaktivních systémů strojového učení v reálném světe. V těchto případech je zásadní design chování umělé inteligence, který je zaměřený na člověka, jelikož roboti musí umět vhodně reagovat v souvislosti s lidským očekáváním a chováním. Budou představeny příklady z oblastí zábavy a vzdě- lávání, kde jsou virtuální roboti nebo roboti s fyzickou podobou vyvinuti přímo pro navození pocitu téměř lidské interakce. Od učitelů ve školách a pomocníků při péči o seniory až po virtuální roboty, jako jsou dinosauři ve 3D rozšířené realitě v zoo nebo postavy s umělou inteligencí v počítačových hrách.