Osamělá hrdinka, přitažlivá asistentka nebo stará panna – trivializace a sexualizace vědkyň v hraném filmu

Ročník AFO 2011
Český název Osamělá hrdinka, přitažlivá asistentka nebo stará panna – trivializace a sexualizace vědkyň v hraném filmu
host: Petra Pansegrau Dr. phil, M.A. Petra Pansegrau studovala lingvistiku, literární vědu a mediální pedagogiku. Pracuje na fakultě lingvistiky a literární vědy na Univerzitě v Bielefeldu. V současnosti se zabývá např. oblastí veřejného chápání vědy, (re)prezentací vědy v médiích a novými formami komunikace. Na AFO bude přednášet o filmové reprezentaci vědkyň. Na předních pozicích ve vědě pracuje málo žen. I když se nyní v některých zemích podíl vědkyň zvýšil, zůstávají značně podreprezentovány. V rámci přednášky bude ilustrováno, že vědkyně v hraných filmech jsou stejně jako v realitě upozaďovány a zastávají odlišné role než muži-vědci. Jsou-li vědkyně v příbězích zviditelňovány, bývají obvykle ukazovány ve stereotypních rolích, které jsou doprovázeny různými vadami. Buď jsou vědecky vysoce kompetentní, ale vystupují jako podivné sociální bytosti, extrémně atraktivní, potom však hrají bezmocné asistentky významných badatelů, nebo jsou bezdětné panny, jejichž jediným posláním je věda. Zřídkakdy se ve filmech tematizujících vědu objeví zjevné ženské vzory. A ačkoliv se v hraných filmech často objevují kreativní, odvážná a progresivní vědecká témata, tradiční genderová klišé v nich zůstávají zachována.  Petra Pansegrau obtained her M.A. and Dr. Phil. degrees in Linguistics, Literature and Media Science from the University of Bielefeld. At present she is focused on, among other things, the public perception of science, the (re)presentation of science in the media and new forms of communication. At AFO she will lecture on the representation of women scientists in films. Few women in science work in top positions. Although the number of women scientists has grown in many countries, they are still underrepresented. The lecture will show that, as in reality, women scientists in narrative cinema play secondary roles when compared to men. Their characters are usually depicted as stereotypes that display various weaknesses. They are either highly competent in terms of science while totally lacking social skills, or they are extremely attractive, but ineffective assistants to important men, or spinsters who find the only meaning of their lives in science. One rarely finds a woman heroine in films set in a scientific environment. In some narrative films, even if original, challenging and progressive scientific issues are being introduced, the traditional gender clichés are maintained.