Epilepsie a hudba

Ročník AFO 2016
Český název Epilepsie a hudba
Anglický název Epilepsy and Music
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Tvoření, percepce a interpretace hudby jsou univerzální lidské schopnosti, jež jsou úzce spjaty s neurobiologií. Hudba, podobně jako matematika, má svůj vnitřní význam, který je částečně závislý na asociacích, ať už s konkrétními či abstraktními prvky. Podobně jako spojení v našem mozku rytmicky oscilují, rezonují, mají svůj rytmus, frekvenci i intenzitu, s níž šíří informace. Dnes již můžeme lokalizovat pochody v mozku vyvolané poslechem hudby. Melodie však může mít na náš mozek různé účinky. Jedním z nich jsou i epileptické záchvaty, při nichž dochází ke zvýšení aktivity pravého temporálního laloku. Známý je třeba tzv. Mozartův efekt – při poslechu jedné z jeho sonát bylo opakovaně popsáno zlepšení výsledků psychologických testů, a paradoxně tak můžeme mluvit i o antiepileptických schopnostech hudby. Na toto téma promluví Ivan Rektor, který působí v Centru pro epilepsii Brno na 1. LF Masarykovy univerzity.