FAMU II

Ročník AFO 2017
Český název FAMU II
Anglický název FAMU II
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Druhá část kolekce studentských filmů z Katedry dokumentárních filmů FAMU představuje díla s vědeckou tematikou mladších absolventů. Patří sem portrét Marty Hrubé z 2. ročníku, v němž filmový štáb pozoruje zoologa Daniela Fryntu tak, jak on pozoruje myšice – zejména v jejich přirozeném habitatu. Filmová báseň Život zabité žábě! z 3. ročníku studia Andrey Culkové je naučnou satirou o vědeckých pokusech a urputné snaze po zachování života. Portrét Květy Přibylové z 2. roku jejího studia zve na čaj o páté s neurologem prof. Karlem Lewitem, dvěma psy, kocourem a papouškem. Reportáž Andrana Abramjana přináší příběh vědkyně, která naráží na systém podpory vědy a grantové politiky, a jejího objevu, díky němuž by se mohlo předejít zákeřnému včelímu moru každoročně devastujícího včelstva po celém světě. Závěr bloku představuje hraná etuda Adély Komrzýové z 2. ročníku, která přináší obrazné výjevy z paměti člověka žijícího s obrnou. Terénní výzkum (1999), 14 min. Marta Hrubá Život zabité žábě! (2005), 20 min. Andrea Culková Vyhmátnout, vomakat, pochopit (2010), 10 min. Květa Přibylová Bude třeba dalších výzkumů (2011), 9 min. Andran Abramjan Co tě nezabije, to tě obrní (2014), 8 min. Adéla Komrzýová