Ivana Oborná: Fenomén neplodnosti

Ročník AFO 2017
Český název Ivana Oborná: Fenomén neplodnosti
Anglický název Ivana Oborná: The Infertility Phenomenon
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
Ivana Oborná je lékařka věnující se léčbě neplodnosti a asistované reprodukci už více než 20 let. Kdo jiný by mohl zhodnotit současný pohled na fenomén neplodnosti v naší společnosti, promluvit o jejích příčinách, léčbě a možných důsledcích než lékařka, která dlouhé roky působí na Porodnicko-gynekologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého i Fakultní nemocnice Olomouc? Za svou akademickou kariéru vydala řadu publikací, má za sebou desítky přednášek v Čechách i zahraničí. Působí i v odborných organizacích, radách či komisích a jako prorektorka pro zahraniční vztahy UP má i možnost srovnání českého zdravotnictví a vysokého školství se zahraničím. Neplodnost je celoživotně hlavním předmětem jejího profesionálního zájmu, odborně spolupracuje nejen s kolegy v ČR, ale i v zahraničí. Ve své přednášce přiblíží publiku problematiku neplodnosti, vysvětlí a ozřejmí některé klíčové termíny a jistě ráda zodpoví otázky, které divákům pomohou tomuto problému lépe porozumět.