Maria Arlamovsky: Reprodukční turismus

Ročník AFO 2017
Český název Maria Arlamovsky: Reprodukční turismus
Anglický název Maria Arlamovsky: Fertility tourism
Rok výroby 2017
Délka filmu 45 min.
Problematice neplodnosti se rakouská režisérka Maria Arlamovsky rozhodla věnovat po zjištění, že její vlastní babička používala metodu častých potratů jako formu antikoncepce. Podivná a nebezpečná praxe režisérku přiměla zajímat se o otázku lidského zrození. Profesně se s tématem plodnosti a těhotenství setkala již před dvaceti lety v dokumentárním snímku o ženě, která si přála tehdy málo vyhledávaný domácí porod. Změna, kterou přístup k rodičovství za oněch dvacet let prodělal, je obrovská a například turismus související s vyhledáváním péče reprodukčních klinik, tzv. „fertility tourism“, zažil nebývalý rozkvět. Arlamovsky se v přednášce bude zabývat jak zmíněnou proměnou, tak otázkou, jak nové přístupy k rodičovství změní moderní rodinu a mezilidské vztahy. Snaha odhalit, proč je pro nás přiznání „nepřirozeného“ původu vlastních dětí takovým tabu, stojí v samém centru její pozornosti.