Filmem k moderním dějinám

Ročník AFO 2012
Režie rezie-Filmem k moderním dějinám
Český název Filmem k moderním dějinám
Anglický název Film and Modern History
Potenciál filmu a televize coby prostředku vzdělávání je diskutován prakticky od počátku jejich existence, současné trendy dokonce vykazují příklon ke stále intenzivnějšímu zapojování audiovizuálních materiálů přímo do rámce formálního vzdělávání. Tato zprvu spíše intuitivní praxe samozřejmě vyvolala množství otázek – metodologických, technických, autorsko-právních či kurátorských. A některé odpovědi na tyto otázky by měl přinést debatní panel, zaměřený na jednu z možných vzdělávacích oblastí intenzivně využívající filmové materiály – výuku moderních dějin. Shodou okolností aktuálně startuje v České republice dokonce několik projektů mířících právě tímto konkrétním směrem. V rámci panelu budou představeny základní kontury těchto projektů, budou diskutovány potenciální body průniku, rizika i možné synergické efekty, prezentovány budou i funkční příklady zahraniční praxe. Mezi diskutujícími budou přítomni zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Člověka v tísni, Univerzity Palackého v Olomouci, Slezské univerzity v Opavě, Olomouckého kraje či občanského sdružení PANT.