Přímo za nosem? Mýtus pachu a kulturní historie vůní

Ročník AFO 2011
Český název Přímo za nosem? Mýtus pachu a kulturní historie vůní
Anglický název Follow Your Nose? Myths of Deodorization and the Cultural History of Smell
Přednáška Marka Jennera Britský profesor Mark Jenner vyučuje na Katedře historie na Univerzitě v Yorku. Při své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje především na kulturní a společenské dějiny Anglie v období mezi lety 1500 a 1800. Věnuje se kulturní historii lidských smyslů, zejména pak hmatu, chuti a čichu. Mezi jeho další zájmy patří vývoj medicíny, historie vývoje těla, ale je i autorem sbírky esejů o společenských a kulturních dějinách raně moderního Londýna vydané v Manchesteru roku 2000. Na festivalu AFO odprezentuje přednášku, v níž se bude věnovat kulturním dějinám vůní a hledat odpovědi na otázky spojené s proměnami vnímání vůní a pachů. Má vlastně vůně svoji historii? Byl život v minulosti voňavější, než je dnes? A jak vlastně dřívější generace vnímaly a rozuměly pachům, s nimiž se setkávaly? Za pomoci mnoha různých příkladů z historie Jenner poodhalí význam zápachu v dobách dávno minulých a pokusí se o jeho přehodnocení. Ve své práci zdůrazňuje především zasazení čichu do historického kontextu a nahlíží na něj z mnoha různých perspektiv. Klíčovým aspektem jsou zejména různé způsoby, jakými předchozí kultury uznávaly, využívaly a vnímaly pachy.