Křehké dědictví

Ročník AFO 2017
Režie David O. Brown
Český název Křehké dědictví
Anglický název Fragile Legacy
Rok výroby 2015
Délka filmu 30 min.
Webové stránky http://fragilelegacy.info/
Scénář David O. Brown
Kamera David O. Brown
Hudba Tenzin Chopak
Když sklářský mistr Leopold Blaschka podnikl v roce 1853 cestu z Evropy do Spojených států, byl to začátek dlouhodobého projektu, ke kterému se později připojil i jeho syn Rudolf. Nepříznivý vítr prodloužil už tak zdlouhavou cestu, což Leopoldovi umožnilo pozorovat bohatství oceánské fauny. Vznikl nespočet ilustrací mořských bezobratlovců, které se staly předlohou pro detailní skleněné modely. Ty dlouhá léta sloužily jako učební pomůcky při studiu mořské biologie, avšak s rozvojem technologie zkoumání podmořského světa pomalu upadly do zapomnění. Dnes jsou díky úsilí týmu z Cornellské univerzity pečlivě restaurovány a opět vystavovány. Jsou ukázkou různorodosti života, který existoval před stoletím a půl. Umožňují srovnání se stavem oceánů dnes, kdy jsou ohroženy lidskou činností. Film pobízí k zájmu o obnovu mořského ekosystému, jemuž je třeba věnovat stejné množství odhodlání a péče jako jeho skleněným kopiím.