Gen D - Za světlem tmou

Ročník AFO 2013
Režie Pavel Otto Bureš
Český název Gen D - Za světlem tmou
Anglický název Gene D - Through Darkness to Light
Rok výroby 2012
Délka filmu 64 min.
Scénář Pavel Otto Bureš
Kamera Diviš Marek, Pavel Otto Bureš, Dalibor Fencl
Hudba Černá mutace, Poutníci, Vojta Lavička, Jiří Šámal
Porfyrie genu D, tato vzácná nemoc zasahuje kůži a játra, souvisí s poruchou krvetvorby a v některých případech znemožňuje pobyt na denním světle. Choroba postihuje jednoho člověka ze tří milionů a bývá ve většině případů vrozená. Život a boj s touto nemocí sonduje na osudech tří jednotlivců nový český dokument realizovaný v produkci HBO. Postižení jsou nuceni vyrovnat se s faktem, že jejich nepřítel je jinak životadárné slunce, při pobytu na slunečním světle dochází k bolestem a praskání kůže. U každého ze sledovaných je nemoc v jiném stádiu. Handicapovaní přistupují k nemoci svébytným způsobem, na jedné straně stojí matka novorozeného syna, která přizpůsobí svůj život i život rodiny specifickým potřebám malého chlapce, a na straně druhé muž, jenž svou nemoc bere s nadhledem a svou životosprávou sám sebe ohrožuje. Matka navzdory beznadějným vyhlídkám na přežití chlapce je nakonec za svou snahu a trpělivost odměněna uzdravením svého syna, ten se stal jedním ze třinácti úspěšně vyléčených na celém světě. Všichni pacienti poznamenaní touto nemocí žijí omezeni v mantinelech a snaží se nalézt cestu ven z temnoty na světlo.