Gender vs. Neziskovky

Ročník AFO 2016
Český název Gender vs. Neziskovky
Anglický název Gender vs. non-profit organizations
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Ohledně práce neziskových organizací a jejich fungování existuje řada zkreslených představ. Často se v různých diskuzích dozvídáme, že tyto organizace pouze čerpají finance ze státních či evropských fondů a že není jasné, co přesně dělají. V případě neziskových organizací věnujících se genderovým otázkám se objevuje další vlna kritických názorů, že je zbytečné věnovat se rovnosti žen a mužů, jelikož jsme jí již dosáhli. Cílem debaty je na tyto názory a představy reagovat a představit práci neziskových organizací především v oblasti výzkumu. Jak probíhá výzkum, který provádí nezisková organizace? Jaké genderové stereotypy se skrze výzkum daří vyvracet? Může genderový výzkum něco reálně změnit? Na tyto otázky v rámci debaty odpoví zástupkyně a zástupci jednotlivých neziskových organizací. Diskusi moderuje: Nina Fárová, výzkumná pracovnice Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR Hostky: Dita Jahodová, Michaela Svatošová, Petra Havlíková