Gerlinda Šmausová: Rasismus bez ras

Ročník AFO 2015
Český název Gerlinda Šmausová: Rasismus bez ras
Anglický název Gerlinda Šmausová: Racism without races
Délka filmu 90 min.
Jako rasismus se označují postoje, jednání a politiky diskriminující jednotlivce či skupiny na základě tělesných znaků, zejména barvy kůže. „Rasa“ je ovšem slovo, jež jen zdánlivě patří do přírodních věd; ve skutečnosti je „rasa“ společenskou konstrukcí, která slouží k legitimizaci nadřazování určitých skupin. Nový impulz ve sporu o existenci lidských ras nastal díky výzkumu lidského genomu, jehož výsledky se interpretují v závislosti na předchozím postoji vědeckého diskurzu. Rasismus „bez ras“ je v rozporu s lidskými právy a ústavami moderních demokratických států. Prvním krokem v boji proti němu je uchopit rozdíly mezi jedinci či skupinami lidí bez odkazu na jejich genetický původ. Ani pojmy jako etnikum, kultura a národ nejsou proti zneužití imunní, odhalují ale správně, že zdroj rozdílnosti mezi lidmi je sociálního, ne přírodního původu. Profesorka Gerlinda Šmausová působí na Sárské univerzitě v Saarbrückenu a její výzkum se zaměřuje na překonávání předsudků i netolerance obecně.