GM technologie: Strach a morální povinnost získávat vědění.

Ročník AFO 2016
Český název GM technologie: Strach a morální povinnost získávat vědění.
Anglický název The fear and the moral duty of acquiring Knowledge: GM-technology and genome editing in Crops
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Jedním z hlavních témat letošního ročníku AFO jsou geneticky modifikované organismy a není člověka povolanějšího, který by o nich měl mluvit, než Marc Van Montagu, emeritní profesor z Vlámského institutu biotechnologie v Belgii. Vedle jiných badatelských úspěchů se do historie vědy zapsal objevem mechanismu, kterým mohou některé bakterie změnit program vývoje rostlinných buněk. Podstatou tohoto jevu je přenos části dědičné informace bakterie do DNA rostliny. Tento objev podnítil vývoj metod genového inženýrství rostlin, které se dodnes využívají. Za své objevy získal Marc Van Montagu mnoho prestižních ocenění včetně World Food Prize, která je obdobou Nobelovy ceny pro zemědělství. Marc Van Montagu se v současnosti věnuje popularizaci GMO a za tuto činnost obdrží Cenu AFO za osobní přínos popularizaci vědy.   Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a výzkumného programu „Potraviny pro budoucnost“ Strategie Akademie věd ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR