Pavel Zatloukal: Bůh sídlí v detailu - Olomoucké domy v 19. století

Ročník AFO 2016
Český název Pavel Zatloukal: Bůh sídlí v detailu - Olomoucké domy v 19. století
Anglický název God Is in the Detail - Houses of Olomouc in the 19th Century
Rok výroby -
Délka filmu 60 min.
Na příkladu vybraných olomouckých domů v rozpětí od klasicismu přes romantismus, pozdní historismus, secesi až k moderně budou představeny jejich stylové i funkční proměny. Rozhodujícím se stal proces přeměny tradičního měšťanského obydlí v nájemní dům spojený s dispozičními změnami, nejpatrnějšími vkládáním nových schodišťových prostorů, jejich prosvětlováním, zvyšováním staveb, změnami utváření průčelí. U těch původní antikizující inspiraci postupně střídá florální (rostlinný) a antropomorfní (většinou ženskou tváří inspirovaný) ornament. Vysoké sloupové řády historizujících fasád a hrůzně rozšklebené maskarony posléze vytlačuje nový, tentokrát secesní ornament navracející se opět k přírodním a dívčím dekorativním prvkům, aby byl vposledku také on nahrazen věcným tvarem, ale s interiérem inspirovaným ideálem britského halového modelu. Přednáška bude doplněna řadou ilustrativních vyobrazení.