Tráva: Historie marihuany

Ročník AFO 2012
Režie Ron Mann
Český název Tráva: Historie marihuany
Anglický název Grass: History of Marijuana
Rok výroby 1999
Délka filmu 79 min.
Webové stránky www.sphinxproductions.com/fi lms/grass/
Scénář Solomon Vesta
Kamera Robert Fresco
Ostatné dva uvádzané filmy zo štúdia Zelená medicína (Útěk před lékem, Huličské šílenství) zobrazovali účinky marihuany na človeka. A to buď z hľadiska medicínskeho, alebo démonizačno-propagandistického. Snímka Tráva dopĺňa o kontext politicko-spoločenský. Jeho autor Solomon Vesta vytvoril z archívnych záberov historickú mozaiku premeny vnímania marihuany v americkej spoločnosti od počiatkov 20. storočia, kedy ju do Ameriky dopravili mexický prisťahovalci, po obdobie, v ktorom bol dokument natočený. Oblasť záujmu orientuje predovšetkým na zmeny postojov legislatívy k marihuane v daných obdobiach (veď predsa prístup konzumentov bol vždy rovnaký). Týmto spôsobom poukazuje na rôznorodú (manipulatívnu) prezentáciu „trávy“ v spoločnosti naprieč obdobiami. Ostáva však otázne, kde hľadať objektivitu, ak vieme, že sprievodný komentár nahovoril Woody Harrelson, ktorý je známy zástanca legalizácie marihuany. Ostatne aj tento film je len jedným z názorov k danej téme. Preto zostáva na každom z nás utvoriť si vlastné stanovisko.  Informáciami presýtená doba, v ktorej žijeme, nás už naučila informácie filtrovať, prípadne si pochybnosti overovať.