Slyšet ticho

Ročník AFO 2011
Režie Hilary Fennell
Český název Slyšet ticho
Anglický název Hearing Silence
Rok výroby 2010
Délka filmu 15 min.
Scénář Hilary Fennell
Kamera Alan O'Connor
Hudba Patrick Drummond
V dějinách hudby bychom nalezli mnoho skladatelů, kteří závěrem svého života ztratili sluch, přesto stále pokračovali v komponování. U hráče na hudební nástroj však ztráta sluchu téměř jistě znamená také ztrátu zaměstnání a krom radikální změny stylu života také sociální odloučení od společnosti. Poté, co jí byla diagnostikována osteoskleróza doprovázená progresivní ztrátou sluchu, musela Elizabeth Petcu, po dvaceti šesti letech úspěšného působení, opustit pozici první flétnistky v RTE Concert Orchestra. „Zkoušeli jsme s Pavarottim. Měla jsem svou hrou imitovat jeho zpěv a on mi popisoval, co mám dělat. Já ho samozřejmě neslyšela, a tak jsem jen kývala. Bylo to trapné. V orchestru jsem již prostě nemohla dál pracovat,“ popisuje Elizabeth závěr své orchestrální kariéry. Elizabeth se však hudbě věnovat nepřestala. Hraje na tradiční irskou flétnu, a dokonce absolvovala kurz muzikoterapie, kterou nyní provozuje. V dnešním světě má zvuková komunikace stále obrovský význam, hudba je přítomna na každém rohu, zvuková zátěž a další negativní vlivy městského prostředí zvyšují četnost výskytu sluchových vad. Příběh Elizabeth Petcu je tak aktuální glosou současného životního stylu.