Teplo, práce, informace a černé díry

Ročník AFO 2016
Český název Teplo, práce, informace a černé díry
Anglický název Heat, Work, Information and Black Holes
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Termodynamické zákony dávají do souvislosti každodenně používané pojmy – teplo, práce a informace – které na první pohled nemají mnoho společného. Půldruhého století známé přírodní zákony, které jsme objevovali ve snaze zlepšit fungování parních strojů, postupně vidíme z mnoha nečekaných úhlů. Stejné zákony, které vytyčují meze fungování parních lokomotiv se překvapivě dobře uplatní i v otázce zpracování informace v mikroprocesorech. Právě pohled moderní informatiky přinesl uspokojivé řešení stoleté záhady „Maxwellova démona“: hypotetické bytůstky měřící rychlosti jednotlivých molekul jejichž chaotický tepelný pohyb by pak díky těmto měření šlo dokonale přeměnit na práci. Nakonec se z mikrosvěta přesuneme k opač- nému extrému rozměrů – k černým dírám a vesmíru. Jaké hrozby a příležitosti by termodynamické zákony přinesly hrdinům filmu Interstellar, kteří sestupují k planetě obíhající v těsné blízkosti kolem obří černé díry?