Jak funguje Univerzum - Velký třesk

Ročník AFO 2014
Režie Louise V. Say
Český název Jak funguje Univerzum - Velký třesk
Anglický název How the Universe Works - Big Bang
Rok výroby 2009
Délka filmu 43 min.
Kamera Chris Sutcliffe
Hudba Andrew Fisher
„Věčnost trvá strašně dlouho, zvláště ke konci.“ Z citátu Woodyho Allena vyplývá, že má-li věčnost konec, musí mít i začátek. Proto slavný fyzik Michio Kaku použil jeho slova jako komentář v závěru prvního dílu dokumentární série Jak funguje univerzum. Tento díl se zabývá velkým třeskem, tedy vznikem našeho vesmíru. Roku 1929 zjistil Edwin Hubble, že se galaxie od sebe vzdalují, čímž potvrdil stále probíhající expanzi vesmíru, a tudíž i teorii velkého třesku. Fyzici Lawrence M. Krauss, Michio Kaku či kosmolog Carlos Frenk popisují, co k této události vedlo, jak probíhala a jaké byly podmínky, v nichž se formoval vesmír. Zabývají se i vlivem velkého třesku na současný a budoucí stav vesmíru. Podíváme se také do urychlovače částic CERN, jehož úkolem je právě podmínky těsně po velkém třesku simulovat. Téma je podáno formou, která nutně zaujme i zarputilé nepřátele fyziky. Prvotřídní efekty, podmanivá hudba a dramatická forma výkladu jsou zkrátka naprostým standardem série.