Nesmrtelní

Ročník AFO 2012
Režie Sonya Pemberton
Český název Nesmrtelní
Anglický název Immortal
Rok výroby 2010
Délka filmu 55 min.
Webové stránky http://decembermedia.com.au/documentary/immortal/
Scénář Sonya Pemberton
Kamera Harry Panagiotidis
Hudba Peter Dasent
Za najzákladnejší inštinkt organizmov našej planéty sa považuje potreba prežitia. A to za každú cenu. Človek sa o to snaží zásluhou vyššej inteligencie zo všetkých najvedomejšie a asi aj najúspešnejšie. Vyvíjame rôzne druhy liečiv, neustále zdokonaľujeme metódy liečby, snažíme sa „pokoriť“ tie najzákernejšie choroby... Všetko z jediného, najprostejšieho dôvodu: Chceme žiť čo najdlhšie. Možno sebecky ignorujeme prírodu, no pud sebazáchovy je práve tohto charakteru. Dokument Nesmrtelní pojednáva o austrálskej vedkyni Elizabeth Blackburn, ktorá študuje teloméry (štruktúry na konci chromozómov). Práve ich úbytok by sa dal považovať za počiatok smrti. Jej výskum je priekopnícky objavením tzv. telomerase, enzýmu, ktorý dopĺňa teloméry. Dokument divácky prijateľnou formou oboznamuje diváka so zložitými procesmi, následkami a výsledkami výskumu Elizabeth Blackburn. Získané poznatky dopĺňa o názory ostatnej vedeckej komunity, a tie dokazuje na konkrétnych príkladoch u „obyčajných“ ľudí. Nie náhodou je tu neustále pripomínaný element času (spomalenými, zrýchlenými, časozbernými zábermi či zábery na ciferník hodín), ktorý akoby zdôrazňoval, že čas je aj tak stále naším neúprosným pánom.