Jak počítali naši předkové

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Science café
Český název Jak počítali naši předkové
Anglický název Doing Math with Our Ancestors
Prezentace o historii matematiky pro ty, kteří se o ni zajímají nebo ji mají prostě rádi, i pro ty, kteří s ní léta bojovali ve školních lavicích a nemají ji zrovna v lásce. V první části si můžete přijít poslechnout stručný přehled vývoje matematiky, ve druhé se pak budete moci i něco nového naučit z praktického využití matematiky našimi předky. Například postupy, kterými si výpočty ulehčovali lidé v dobách dávno i nedávno minulých. Probírat se bude násobení a dělení zdvojováním, užívané např. ve starém Egyptě, počítání na linách a abaku, sčítání a násobení v částečně poziční desítkové číselné soustavě pomocí tyčinek, používané ve Staré Číně, znázorňování čísel v částečně poziční dvacítkové číselné soustavě Mayů i šedesátkové z Mezopotámie. Zpestřením bude tzv. cikánská násobilka. Přednášejícím bude profesor Josef Molnár, vedoucí Centra pedagogické přípravy PřF UP a oddělení didaktiky matematiky, který rovněž inicioval založení soutěže Matematický klokan.